Pedagógia

Mi lenne ha minden egyes napunkat örömmel, játékkal és vidámsággal töltenénk? Kivé, mivé tudnánk akkor válni?

Tudta, hogy a gyermek első hat éve alatt kialakul a későbbi személyiségének az alapja?

Mint szülők és szakpedagógusok felismertük, hogy a gyerekeink érdekében szükséges és érdemes lépést tartani változó világunk új oktatás tematikai eredményeivel. Ezen kívül felhasználtuk a hagyományok, hagyomány rendszerek több száz éve kialakult kultúrális elemeit és technikáit is a gyermekek boldog mindennapjainak kialakításában.

Vidám, kreatív foglalkozásaink alatt intenzíven és fókuszáltan készítjük fel a babákat és a gyermekeket arra, hogy nyugodt szívvel mehessenek később iskolába. Ez mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres felvételi vizsgát tegyenek a legszínvonalasabb iskolák valamelyikébe és ott könnyedén vegyék az eléjük gördülő akadályokat.

A mai iskolai rendszer már a az elejétől sokat vár el az óvodából az iskolába átlépő gyermekektől. Ezt az átmenetet igyekszünk könnyedebbé, zökkenő mentesebbé tenni olyan szórakoztató, kreatív pedagógiai programokkal, amelyek az iskolai követelményrendszerekre épülnek.

A hét minden napjára kínálunk tematikus foglalkozásokat a hozzánk (rendszeresen vagy csak időszakosan) ellátogató gyermekek számára.

Foglalkozásainkon, játékos formában, a célnak megfelelő eszközök segítségével fejlesztjük a gyermekek készségeit egyénre szabottan az iskola előkészítés hét alapvető témaköre szerint:

 • írásmozgás-koordináció – az íráskészség elsajátításának előfeltétele, kritikus elemi készség amelyet az újak izmainak fejlesztésével, speciális egyensúlygyakorlatok, énekes ritmusos bilaterális mozgás-sorokkal fejlesztünk
 • beszédhanghallás – az olvasás- és írástanulás megkezdéséhez elengedhetetlen, ritmus, énekek és mondókák utánzásával fejlesszük a fonológiai képességeket (diszlexia)
 • relációszókincs fejlesztése – a nyelvileg közölt információk vételének egyik meghatározó tényezője (memória játékok, figyelem erősítő gyakorlatok)
 • matematikatanulás képességeinek fejlesztése – az elemi számolási készség fejlettség, irányok/helyzetek érzékelése, csoportosítás/összehasonlítás
 • tapasztalati következtetések – tudásszerzés, a tanulási folyamat, gondolkodás kritikus feltétele és
 • tapasztalati összefüggés megértésének a fejlesztése speciális fejlesztő játékok segítségével
 • társas kapcsolatok kezelése – az eredményes iskolai beilleszkedés döntő kritériuma a fejlettsége az ún. szocialitás: felnőttek, társak elfogadása, tolerancia, test-tudat, én-tudat…


Mindezek csupán a legalapvetőbbek. Ezekkel együtt nagy gondot fordítunk a napi rutin elfoglaltságok: étkezés, szobatisztaság, öltözködés, rend- és rendszer ismeret fejlesztésére.

A szülők igényeinek megfelelően részt veszünk a szobatisztaságra nevelésben, a bilire szoktatásban, az önálló WC használat kialakulásában és a gyermekek természetes higiéniához való viszonyának fejlesztésében.

Önállóságra neveléssel teret engedünk a gyermek önbizalmának kibontakozására úgy, hogy minden tevékenységgel a felfedezés élményét nyújtjuk miközben dícséretekkel, szóbeli- és fizikai megerősítésekkel biztosítjuk arról, hogy mellette állunk és védelmezzük. Ez nagyban megkönnyíti a szülőtől való elszakadás megtapasztalását és egy a szülő-gyerek kapcsolatot boldogító, erősítő élménnyé alakítja át, amely a felnőtt korban a pozitív, szilárd személyiség alapját képezi majd.

Szenzormotoros kéz- és talp – maszírozás és más relaxációs technikák segítségével nem csak a gyerekek egészségét lehet fejleszteni, illetve szükség szerint megújítani, hanem az általános jó közérzet, jó érzés, jóllét és az élet élvezetének alapjait sajátítják így el. A szenzomotoros fejlesztések elősegítik a gyermek agyi(bilateriális)- és idegrendszeri fejlődését és alapját képezik a pszichomotoros megújulási készségnek. Ezzel megteremtik az optimális fizikai, lelki és szellemi teljesítő képességek szilárd alapját.
Ezen felül kialakítják azokat az egyéni és társadalmi érdekeket (szükségleteket) kielégítő pozitív magatartásformákat, amelyek a gyemek jó szomatikus, pszichés és szociális közérzetének megteremtésére, a kreatív cselekvő-, és az optimális teljesítőképesség meg-,vagy újratermelésre valamint megújításra irányulnak.
Ép testben ép lélek és ép lélekben ép test!

Csillagok megünneplésével minden nap a fényképek, videók, kedvenc játékok és alkotások együttes örömteli ünneplésével fejlesztjük a reális, öntudatos és egyéni énkép kialakulását. Evvel a rendszeres programmal a mindennapok pozitív aspektusainak megünneplésére irányítjuk a gyerekek és a felnőttek figyelmét elősegítve, az egyéni értékek és értékrendszerek kibontakoztatását és kialakítva a gyermek szabályokhoz, szabályrendszerekhez való egészséges és öntudatos viszonyát.

 • Manóliget családi napközi, játszóház, gyermekfelügyelet, fejlesztés, fejlesztő foglalkozás

 • Mátyásföld, Árpádföld, Sashalom, Cinkota, Rákosszentmihály, Zugló

 • 16. kerület, XVI. kerület, 14. kerület, XIV. kerület, Kerepes, Csömör, Kistarcsa

 • magánbölcsi, magánovi, bölcsőde, óvoda, szülinap, mini, csana, babanapközi. baba, torna, Csiri-biri