Sok okos ember a zenéről

Sok okos ember, sok okos dolgot mondott már a zene fejlesztő hatásáról.

“A zenei hang, az ének köti a kisgyereket legelőször, legbiztonságosabban az emberi világhoz.” (Vekerdy)

“A gyermek zenei nevelését a születése előtt 9 hónappal kell elkezdeni”, majd később így módosította: “A gyerek zenei nevelését az anya születése előtt 9 hónappal kell elkezdeni!” (Kodály)

„A zene éppoly játékszer, mint a homokozóvödör” (Suzuki)

Azok a babák, akik magzati korukból sok hangélménnyel rendelkeznek, születésük után lelkileg kiegyensúlyozottabbak lettek, hallásuk érzékenyebb, beszédfejlődésük is gyorsabb lett (pl. differenciáltabb hangadás, korai tagolt, jól formált hangzók).

Köztudott, hogy a gyermekek olyan tevékenységeken keresztül fejlődnek leginkább, amiben örömüket lelik. Erre az örömre épül az éneklés, a zenélés, a zenével való játék közismert, de nem eléggé hangsúlyozott- képesség- készség- és személyiségfejlesztő hatása.

A zene észrevétlenül tökéletesít számos képességet. Formálja az értelmet és az érzelmeket, tökéletesíti mozgást, az észlelést, segíti a szociális érést.

Egy időben hat a két agyféltekére, hangolja azok működését.

Bal

Beszédkészség, nyelvi központ pl.: beszédértés, beszédelemzés

Idõérzékelés › muzikalitáshoz kapcsolódó ritmusérzék a bal félteke kizárólagos tulajdonsága

A jobb kéz mozgatója

Logikus gondolkodás

Jobb

Zenei képességek egy része pl.: hangszín, hangmagasság, abszolút hallás, harmóniák érzékelése

Térérzékelés, látás

A bal kéz mozgatója

Absztrakt gondolkodás, kreativitás ›új dolgokra való fogékonyság, zeneértés

Emóciók feldolgozása, érzékenység nonverbális hatásokra › a zene élvezete

Asszociatív régió › dallammemorizálás, felidézés képessége

Miért jó tehát a zene a gyerekeknek?

 mert a zene élmény,

 mert “Teljes lelki élet zene nélkül nincs.” (Kodály),

 a zene általános nevelő hatása közismert,

 a zene számos lehetőséget rejt magában a fejlesztéshez, fejlődéshez:

– a ritmus javítja a figyelmet, a koncentrációt, a határozottságot és a beidegző képességet,

– a dallam a kicsik érzelmi világát formálja,

– a hangszín és a hangerő a hallást fejleszti

 az ének, és a zenére való mozgás pedig állóképesség javító, testnevelő hatású. Mindemellett közvetve, vagy közvetlenül olyan területek is fejlődnek a zene által, mint a nagymozgások, az egyensúlyérzék, a finommotorika, a térirányok ismerete, a vizuális észlelés, az auditív információk feldolgozása, a beszédkészség, és a szociális érettség.

  • Manóliget családi napközi, játszóház, gyermekfelügyelet, fejlesztés, fejlesztő foglalkozás

  • Mátyásföld, Árpádföld, Sashalom, Cinkota, Rákosszentmihály, Zugló

  • 16. kerület, XVI. kerület, 14. kerület, XIV. kerület, Kerepes, Csömör, Kistarcsa

  • magánbölcsi, magánovi, bölcsőde, óvoda, szülinap, mini, csana, babanapközi. baba, torna, Csiri-biri